Sunday, November 04, 2012

Ekstreemne ilm üle maailma

Selle nädala WeatherBrainsi saates käidi välja link sellisele huvitavale leheküljele nagu Extreme & Weird Weather of the World. Lehekülje põhiidee on selles, et kogutakse kokku lennujaamadest üle kogu maailma saadetavad METAR formaadis vaatlused ning siis nende põhjal tuuakse esile, millal viimati kusagil midagi ekstreemset vaadeldud on jms. Näiteks tuli siit leheküljelt välja et eile nähti ühes Jaapani lennujaamas lehterpilve.

Thursday, November 01, 2012

Kiire mõte tormide tugevuse numbrilise kirjeldamise osas

International readers: please refer to this PDF file and accompanying online calculator for information in English.

Võib-olla olen lasknud oma kujutlusvõimel liiga vabalt tegutseda aga vaadates tänavu korduvalt USA's üles tõusnud debatti Saffir-Simpsoni orkaaniskaala võimekuse üle, kerkis pähe üks väike idee tsüklonite tugevuse kirjeldamiseks mida ma nimetan edaspidi tormiarvuks. Saffir-Simpsoni orkaaniskaalale on praeguseks alles jäetud ainult tuul. Ise pakun välja koondindeksi kolmest komponendist - tuule kiirus, tormituulte maksimaalne raadius ning tsükloni keskmes olev õhurõhk.

SN = tormiarv(Storm Number)
v = Maksimaalne 1 minuti keskmine tuule kiirus meetrites sekundites
r = Maksimaalne 1 minuti keskmise tuule 17,2 m/s ja enam raadius keskmest
p = Õhurõhk tsükloni keskmes hPa.
Arvud 500 ja 50 on lihtsalt konstandid.
Arv on ilma ühikuta ja ilmselt on mõistlik ümardada esimese komakohani. Nii olen ka mina seni graafikuid teinud.

Sai tehtud ka väike kalkulaator.

Nagu ennist mainisin, on see vaid kiire idee ning teaduslikku kasu ei pruugi sellest tulla.

Näiteid tormiarvudest: 
Andmed on tuletatud USA orkaanikeskuse teadete(Public Advisory) põhjal. Vanemate tormide kohta võivad lähteandmetes kasutatud tuule kiirused mõningal määral erineda lõppandmetest (HURDAT jt), kuigi järelanalüüsis tehtud korrektsioonid ei tohiks väga tormiarvude proportsioone muuta.
Data derived from NHC public advisories of the time. Some values could be slightly different from the post-storm analysis data. However, changes in post-storm analysis should not in principle change the proportion of the Storm Numbers much.
Orkaan Sandy (2012)

Orkaan Isaac (2012)
Orkaan Gordon (2012)

Orkaan Irene (2011)

Orkaan Wilma (2005)
Orkaan Katrina (2005)