Saturday, August 31, 2013

El Reno tornaado klassifikatsioon alandati EF3'ks.

USA ilmakogukond on kihevile aetud nagu herilasepesa pärast seda kui reede õhtu tõi uudise, et mai lõpul El Renot tabanud ja esimest korda ajaloos tormikütte looja karja saatnud tornaado klassifikatsioon on alandatud EF3'ks.

Asjakohane uudis
Veel üks asjakohane uudis rohkemate detailidega

Nimelt heideti kõrvale radarvaatlused tornaados olnud tuulte kohta, et jääda truuks mängufilmis "Keeristorm"(Twister - USA 1996) kirjeldatud põhimõttele: "Mõõdab tornaado intensiivsust selle järgi palju ta sööb." - ehk ainult kahjustuste põhjal nagu on seda tehtud juba aastakümneid. See on ka USA Rahvusliku Ilmateenistuse ametlik poliitika kuigi Täiustatud Fujita skaala juures on lisaandmete kasutamine lubatud. Aga samas, USA bürokraatiamasin jahvatabki aeglaselt. Ilmateenistus(st USA oma) ütleb, et uuritakse kas nende poliitika eksperimentaalsete radarandmete kasutamise osas tornaadode tugevuse hindamisel peaks muutuma.

19. sajandist pärineb fraas, mille populariseeris Mark Twain: "On olemas valed, neetud valed, ja statistika." Ja siinkirjutajale tundub küll kummastav, et statilistilise järjepidevuse mõttes visatakse kõrvale tänapäevased mõõtmisviisid. Tõsi - iga tornaado juures ei saa olema Josh Wurmani mobiilse radariga, mis tornaados olevaid tuule kiirusi enam-vähem täpselt mõõdavad, kuid kui on võimalik täiendavaid andmeid saada, võiks neid ikkagi kasutada! Pealegi, kas ei lõhkunud statilistilist järjepidevust ära juba üleminek Täiustatud Fujita skaalale 2007. aastal?

Huvitav oleks kuulda kuidas reageerib sellele Chuck Doswell... (Uuendus 10:23 01.09.2013 - Doswelli reaktsioon)

Asjakohane naljapilt Oklahoma Ülikooli meteoroloogiameemide Facebooki leheküljelt

No comments: